Phú Thọ: Hội nghị tuyên truyền phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong tình hình mới

Phú Thọ: Hội nghị tuyên truyền phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong tình hình mới

Vừa qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong tình hình mới tại 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại 7 Hội nghị với sự có mặt trên 2500 đại biểu bao gồm: Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch Công đoàn công ty, nhân sự và người lao động. Hội nghị được tổ chức với mục tiêu phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong tình hình mới tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội truyền đạt một số nội dung của Bộ Luật lao động 2019 và các văn bản hiện hành. Với trọng tâm là quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động nhằm tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị đã tập trung đối thoại trực tiếp với người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động; đồng thời trao đổi, chia sẻ những vướng mắc của các doanh nghiệp, người lao động trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về lao động tại doanh nghiệp.

Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại hội nghị giúp người lao động, người sử dụng lao động nâng cao hiểu biết về pháp luật lao động và trách nhiệm, quyền hạn của mỗi bên trong quan hệ lao động, góp phần thúc đẩy mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong tình hình mới, giúp cho mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động thêm gắn bó, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất tại các doanh nghiệp phát triển, hiệu quả.

Hội nghị tuyên truyền tại Công ty Cổ phần Thắng Cường
Hội nghị tuyên truyền tại Công ty TNHH Hwasung Vina

(Nguồn: soldtbxh.phutho.gov.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *