Header_CIRD

Ấn phẩm

Liên hệ:

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động – Cục Quan hệ lao động và Tiền lương – Bộ Lao động-Thương binh Xã hội (CIRD).

Địa chỉ: Toà nhà liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số 3, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024  39369803; 024 39369805.

Email: Admin@cird.gov.vn.

Website: https://quanhelaodong.gov.vn

@2022 – Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

Mọi sao chép xin trích dẫn nguồn

EnglishVietnam