Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất phương án tăng lương tối thiểu năm 2024

Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất phương án tăng lương tối thiểu năm 2024

Hội đồng tiền lương quốc gia vừa gửi báo cáo tới Chính phủ về việc xem xét mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024.

Phiên họp lần thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia bgày 20/12/2023, tại Hà Nội. Ảnh: molisa.gov.vn.

Đề xuất mức tăng lương tối thiểu 6%

Theo đó, Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp thêm 6% mỗi tháng, bình quân 238.000 đồng từ ngày 1/7/2024.

Mức tăng 6% đã được 16 thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất sau hai phiên thương lượng trong năm 2023.

Mức tăng này dựa trên bối cảnh thị trường lao động cùng GDP năm 2023 dù chưa khởi sắc như kỳ vọng nhưng bình quân mỗi tháng hơn 18.300 doanh nghiệp thành lập mới và trở lại thị trường, cao hơn số rút lui. Đơn hàng của doanh nghiệp quý sau cao hơn quý trước.

Mức lương tối thiểu tháng được đề xuất tăng 200.000-280.000 đồng tùy từng vùng. Theo đó, lương vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng; vùng 2 là 4,41 triệu đồng; vùng 3 là 3,86 triệu đồng và vùng 4 là 3,45 triệu đồng.

Cùng với tăng lương tối thiểu theo tháng, mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6%, dao động từ 16.600-23.800 đồng. Cụ thể, vùng 1 lên 23.800 đồng; vùng 2 lên 21.200 đồng; vùng 3 là 18.600 đồng; vùng 4 là 16.600 đồng.

Hội đồng tiền lương quốc gia tại Phiên họp thứ nhất ngày 9/8/2023 (tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: laodong.vn.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần thứ hai trong bốn năm lương tối thiểu vùng tăng vào đầu tháng 7, sau kỳ điều chỉnh hồi 1/7/2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thông lệ hơn 10 năm qua, lương tối thiểu vùng thường tăng vào ngày 1/1.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia đánh giá, mức tăng 6% là hài hòa, chia sẻ khó khăn của cả lao động và chủ doanh nghiệp. 

Thời điểm tăng được Hội đồng đề xuất từ ngày 1/7/2024, đồng bộ với chủ trương của Đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực Nhà nước, đảm bảo thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện.

(Nguồn: Chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *