Hội nghị đánh giá tình hình xây dựng và triển khai các đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2021 – 2025

Hội nghị đánh giá tình hình xây dựng và triển khai các đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2021 – 2025

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 416/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức “Hội nghị đánh giá tình hình xây dựng và triển khai các đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2021 – 2025”. Hội nghị được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, ngày 12/1/2024, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh phát biểu khai mạc và điều hành Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh khai mạc Hội nghị. Ảnh: CIRD.

Sau phần khai mạc, ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ảnh: CIRD.

Hội nghị được tiếp nối với 4 bài tham luận của các đại biểu các địa phương:

– Đại biểu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bắc Ninh với tham luận “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và hỗ trợ thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể”.

– Đại biểu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội với tham luận: “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn trong quan hệ lao động”.

– Đại biểu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh với tham luận: “Kiện toàn hệ thống giải quyết tranh chấp lao động theo yêu cầu mới của Bộ luật Lao động”.

– Đại biểu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Long An với tham luận: “Xây dựng, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới và những vấn đề đặt ra khi xây dựng Đề án phát triển quan hệ lao động ở địa phương giai đoạn 2023-2025”.

Một số hình ảnh các đại biểu phát biểu tại phần thảo luận:

Ảnh: CIRD.
Ảnh: CIRD.
Ảnh: CIRD.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CIRD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *