Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15

Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 ngày 11/8/2022 tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBT...

Công văn số 4379/VPCP-KGVX

Công văn số 4379/VPCP-KGVX Công văn số 4379/VPVP-KGVX  ngày 13/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Tải văn bản...

Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN

Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2...