Diễn đàn Quan hệ lao động 2016 sắp diễn ra

Diễn đàn Quan hệ Lao động 2016 sắp diễn ra – diễn đàn ba bên đầu tiên mở màn cho các hoạt động ba bên trong những năm tới. Với chủ đề “Đổi mới Quan hệ lao động Việt Nam trong tiến trình h...