Công bố Báo cáo Quan hệ lao động

15Th22016
15Th22016

From 8:00 until 17:00

Khách sạn Sofitel Metropole - 15 Ngô Quyền, Hà Nội

Báo cáo Quan hệ lao động - 30 năm vận động và phát triển

There are 4 people coming.

Look who's coming: Đậu Thị Phi Yến, NGUYỄN PHƯƠNG THAO, Lê Thị Thanh Vinh, Trần Sỹ Luận

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *