Hội nghị sơ kết Đề án Phát triển Quan hệ lao động

24Th32016
25Th32016

Khách sạn Hải Âu, Trung tâm Khu II Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4690/VPCP-KGVX ngày 11/6/2013 của Văn phòng Chính phủ và Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ, đến nay 06 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước đã xây dựng và triển khai Đề án Phát triển Quan hệ lao động.

Để đánh giá kết quả thực hiện và chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai Đề án giữa các địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án Phát triển Quan hệ lao động tại các địa bàn trên.

Thời gian:   Ngày 24 và 25 tháng 03 năm 2016

Địa điểm :   Khách sạn Hải Âu, Trung tâm Khu II Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *