Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về tiền lương  • Version
  • Download 485
  • File Size 159.52 KB
  • File Count 1
  • Create Date 13/09/2018
  • Last Updated 22/06/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *