Tập trung xây dựng thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại, bền vững và mang yếu tố hội nhập cùng với hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững

Tập trung xây dựng thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại, bền vững và mang yếu tố hội nhập cùng với hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đưa ra tại buổi gặp mặt Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhân dịp đầu Xuân, diễn ra sáng ngày 27/01/2023 tại trụ sở Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì buổi gặp mặt Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhân dịp đầu Xuân 2023

Điểm lại những kết quả ngành lao động-thương binh và xã hội đạt được trong năm 2022, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và Quốc hội, Đảng, với tinh thần đoàn kết và nỗ lực rất lớn, toàn ngành lao động-thương binh và xã hội đã vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách để hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đã tham mưu ban hành rất nhiều chính sách nhằm khôi phục và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của nhân dân mà trong đó có nhiều chính sách chưa có tiền lệ; tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Nét đẹp người lao động. Nguồn: Internet.

Về các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, đây là năm bản lề, thách thức lớn, áp lực nhiều, khó khăn sẽ gia tăng. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu, năm 2023 và những năm tới, các đơn vị trong ngành tập trung cao độ trong việc xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập. Cùng với đó, tiếp tục đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

“Việc hình thành một thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại, bền vững và mang yếu tố hội nhập phải đi cùng với xây dựng và phát triển một hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững. Hai vấn đề này phải tiến hành đồng bộ.”

Xây dựng thị trường lao động đúng nghĩa phải bắt đầu từ những việc nhỏ và hành động phải thật nhanh chóng. Bên cạnh đó, chính sách xã hội phải đầy đủ, toàn diện, bao trùm hơn. Bộ có nhiệm vụ xây dựng một nghị quyết chuyên đề về chính sách xã hội với một tầm nhìn thông thoáng hơn, toàn diện hơn, bao trùm hơn đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2045.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nhấn mạnh, một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 của ngành là sửa luật Bảo hiểm xã hội và luật Việc làm. Đây là yếu tố then chốt nhất của toàn bộ hệ thống lao động việc làm trong thời gian tới.

Theo: molisa.gov.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *