Tăng cường các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19

Trước xu hướng gia tăng số người nhễm Covid-19 trên địa bàn và một số địa phương, để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1429/BLĐTBXH-VP ngày 19/4/2023 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn: Tham khảo Bộ Y tế

 CIRD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *