Nghị quyết của Chính phủ về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Chính phủ quyết nghị nội dung về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Ảnh minh họa

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023, trên cơ sở thảo luận các Thành viên Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 28/7/2023 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Đáng chú ý, nội dung quan trọng đã được thống nhất và quyết nghị:

– Theo đó, Chính phủ tái khẳng định chủ trương không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Do đó, để thực hiện mục tiêu an sinh xã hội bền vững cho người lao động, cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bổ sung thêm chính sách, tăng thêm quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

– Cũng tại phiên họp, Chính phủ cơ bản thống nhất 3 nội dung quan trọng trong dự thảo Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, bao gồm: giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; và mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Nguồn: CIRD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *