Toạ đàm về nội dung Tuyên bố 1998 – những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động

25Th42016

Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 86 họp tại Geneve tháng 6 năm 1998 đã thông qua Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, xác định bốn nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động, bao gồm: quyền tự do liên kết và thỏa ước lao động tập thể; quyền tự do không bị cưỡng bức hay bắt buộc lao động; xóa bỏ một cách có hiệu quả lao động trẻ em; quyền được đối xử bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.

Những nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động một lần nữa lại được khẳng định trong các cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia.

Để tìm hiểu rõ hơn về những nội dung này, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Trao đổi về nội dung Tuyên bố 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO”.

Thời gian:     01 buổi, từ 13h30 ngày 25 tháng 4 năm 2016 (thứ Hai)

Địa điểm :     Phòng 108 Nhà A Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trung tâm hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động xin trân trọng thông báo để các bạn quan tâm đăng ký tham dự. 

Chi tiết liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động – chị Đào Thanh Hiên, ĐT: (04)39369803, DĐ: 0983316458, Email: hien@cird.gov.vn

Hoặc đăng ký tại đây:

There are 13 people coming.

Look who's coming: t, Trần Lan Anh, Nguyễn Thái Vũ, Trần Đức Phương, Đoàn Văn Hưn, Nguyễn Thị Ngọc, Hồ Giao, Nguyễn Hương Hiền, Nguyễn Gia Cường, Nguyễn Hoàng Mai, Phạm Thành Nam, Trần Thị Kiều Trang, Nguyễn Hiền Phương

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *