Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

26Th122022
26Th122022

Tổng kết Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

From 8.30am until 12,00am

Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ lao động - Thương binh và Xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *