Có phải đóng BHXH cho lao động bán thời gian?

Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM trả lời hỏi đáp của bạn đọc, các đơn vị, công ty về các chính sách bảo hiểm xã hội.

Làm hồ sơ đăng ký BHXH tại cơ quan BHXH TPHCM

Làm hồ sơ đăng ký BHXH tại cơ quan BHXH TPHCM

° Công ty dự định ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) bán thời gian và trả lương theo giờ làm việc với một số người lao động. Ví dụ: nhân viên toàn thời gian làm 8 giờ/ngày, nghỉ thứ bảy và chủ nhật, lương 5 triệu đồng/tháng; nhân viên bán thời gian (part-time), ký HĐLĐ 6 tháng, làm 4 giờ/ngày, nghỉ thứ bảy và chủ nhật, lương 2,5 triệu đồng/tháng. Vậy công ty có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người làm part-time không? Theo quy định, việc đóng BHXH sẽ căn cứ vào ngày làm việc, vậy đối với nhân viên part-time thì sẽ đóng BHXH như thế nào; có thể quy số giờ làm việc trong tháng ra ngày công (8 giờ/ngày) để tính ngày công đóng BHXH hay không? (Công ty SWISS POST SOLUTIONS, quận 12, TPHCM)
– Ông CAO VĂN SANG, Giám đốc BHXH TPHCM: Khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử.
Theo Quyết định số 959 của BHXH, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Mức lương đóng BHXH không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Như vậy, trường hợp giao kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì doanh nghiệp vẫn phải đăng ký tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và người lao động vẫn được hưởng các chế độ, nghỉ phép, chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng như đối với lao động làm trọn thời gian.
Cũng theo Quyết định số 959, người lao động không làm việc hoặc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Như vậy, trường hợp người lao động vẫn làm việc đầy đủ ngày công trong tháng mà đơn vị thực hiện tính tổng số giờ làm việc để làm căn cứ đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là trái với quy định của pháp luật.
° Công ty có người lao động ký hợp đồng thử việc từ ngày 18-12-2016. Đến ngày 18-1-2017, người lao động được ký hợp đồng chính thức. Khi khai báo với cơ quan bảo hiểm, công ty khai tăng lao động vào tháng 2-2017 và tiến hành đóng bảo hiểm cho họ cũng là vào tháng 2. Tuy nhiên, BHXH quận 12 đề nghị công ty tôi phải đóng luôn tiền BHXH của cả tháng 1. Yêu cầu này có đúng không? (Công ty TNHH Giải pháp phần mềm công tác và thanh toán, quận 12, TPHCM)
– Căn cứ Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn, Quyết định số 959, trường hợp thời gian thử việc được lồng ghép trong hợp đồng chính thức có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì thời gian thử việc phải đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp người lao động ký HĐLĐ thử việc riêng tách biệt với hợp đồng chính và có thời hạn dưới 3 tháng thì thời gian thử việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH.
° Theo quy định, doanh nghiệp phải rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động giữ. Vậy, sau khi đã bàn giao sổ mà người lao động làm mất/hư hỏng sổ, thì chính người lao động hay người sử dụng lao động có nghĩa vụ làm hồ sơ cấp lại sổ mới? (Công ty TNHH Arrive Technologies Việt Nam, quận Tân Bình, TPHCM)
– Khi doanh nghiệp đã bàn giao sổ BHXH cho người lao động tự lưu giữ, bảo quản và người lao động làm mất hoặc hư hỏng sổ BHXH thì có 2 trường hợp. Nếu người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, người lao động cần lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH nộp cho cơ quan BHXH, hoặc nộp thông qua doanh nghiệp nơi đang làm việc để được giải quyết cấp lại sổ. Nếu người lao động đã nghỉ việc thì người lao động lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH nộp cho cơ quan BHXH để được giải quyết.