Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN

Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN

Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

Comments are closed.