Hội thảo khoa học quốc gia: Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngày 25/7/2023, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. 

Tham dự Hội thảo có các đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học đến từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Liên đoàn Lao động; các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; các trường đại học và viện nghiên cứu…

Trong bối cảnh hoàn thiện hệ thống luật pháp đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế, các đại biểu đã cùng thảo luận làm rõ các vấn đề từ lý luận đến thực tiễn về quan hệ lao động, trong đó nổi bật là là các nội dung như: quản lý nhà nước về quan hệ lao động, các thiết chế hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, vai trò của tổ chức công đoàn, đối thoại, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và đình công… Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *