Cuộc họp kỹ thuật Ủy ban Quan hệ lao động

Họp Bộ phận kỹ thuật Ủy ban Quan hệ lao động

Triển khai kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động (UBQHLĐ) năm 2022, ngày 9.9.2022 tại Hà Nội, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương tổ chức “Họp bộ phận kỹ thuật chuẩn bị nội dung cho cuộc họp của Ủy ban Quan hệ lao động”. Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBQHLĐ chủ trì cuộc họp.

Đây là buổi họp lần thứ hai của Bộ phận kỹ thuật của UBQHLĐ từ khi được kiện toàn theo Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 18/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến dự cuộc họp có sự tham gia của các thành viên ba bên của Bộ phận kỹ thuật của UBQHLĐ, sự góp mặt của các chuyên gia độc lập về quan hệ lao động (QHLĐ) và các đại biểu khác.

Cuộc họp tập trung thảo luận 3 nội dung sau:

  1. Thảo luận và cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo phương hướng hoạt động trọng tâm của UBQHLĐ đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
  2. Thảo luận và góp ý vào dự thảo Bộ quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
  3. Thảo luận và lấy ý kiến kỹ thuật của ba bên về các bước chuẩn bị và xây dựng Khuyến nghị của UBQHLĐ về người sử dụng lao động hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động để trình UBQHLĐ.

 

Cuối buổi họp, Thứ trưởng Lê Văn Thanh tổng kết các ý kiến đóng góp của các thành viên ba bên và các chuyên gia độc lập:

– Về dự thảo Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của UBQHLĐ giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo: Bộ phận kỹ thuật đã có sự chuẩn bị công phu, các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khá đầy đủ và tổng quát. Tuy nhiên, các nhiệm vụ nêu trong Báo cáo cần cụ thể hơn, phải đong đo, đếm và đánh giá được nhằm khẳng định vai trò của UBQHLĐ trong giai đoạn mới; các giải pháp cũng cần được chi tiết hơn, có sự phân công cụ thể hơn trách nhiệm của các thành viên của UBQHLĐ, để có thể theo dõi và đánh giá kết quả các hoạt động, làm cơ sở đề ra các kế hoạch cho những năm năm tiếp theo một cách hiệu quả hơn. Nhiều đại biểu đề nghị trong những năm tới nhiệm vụ của UBQHLĐ cần chú trọng vào các nghiên cứu dự báo về sự phát triển của các bên trong QHLĐ bối cảnh hội nhập, cuộc cách mạng công nghệ 4.0; UBQHLĐ cần đóng vai trò cao hơn trong giải quyết các cuộc tranh chấp lao động.

– Các góp ý về Bộ quy tắc ứng xử về phòng chống quất rối tình dục tại nơi làm việc. Bộ phận soạn thảo cần tiếp tục học tập thêm kinh nghiệm quốc tế và sửa đổi cho phù hợp với văn hóa Việt Nam; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để cộng đồng nhận thức đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này.

– Về khuyến nghị về bữa ăn giữa ca: Các đại biểu cho rằng chủ đề này là cần thiết, có thể đưa ra UBQHLĐ để thảo luận và thống nhất. Bộ phận kỹ thuật cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và tiến hành tham khảo rộng rãi ý kiến của các đối tác xã hội, đảm bảo các nội dung đưa ra có căn cứ khoa học và thực tiễn. Quá trình xây dựng các nội dung của khuyến nghị cần phải được tiến hành thông qua nhiều cuộc thảo luận kỹ thuật, phải đảm bảo có sự tham gia thường xuyên và thống nhất của các thành viên ba bên trong Bộ phận kỹ thuật.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao các đóng góp kỹ thuật của các thành viên ba bên và các chuyên gia; đề nghị Bộ phận kỹ thuật tiếp thu hoàn thiện để trình lên phiên họp của ỦBQHLĐ trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tổ chức buổi họp là một nỗ lực lớn của Bộ phận kỹ thuật của UBQHLĐ, là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của UBQHLĐ trong xây dựng và phát triển QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ ở nước ta đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và có nhiều biến động về kinh tế – xã hội như hiện nay.

CIRD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *