Đóng BHXH đối với hợp đồng giao khoán?

Trường hợp người lao động ký hợp đồng khoán (là hợp đồng dịch vụ, không phải hợp đồng lao động), thì không phải đóng BHXH.  Tuy nhiên, cần phải xem xét bản chất công việc để ký kết hợp đồng phù hợp, tránh trường hợp ký hợp đồng sai quy định dẫn đến phải xử phạt hành chính.

Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ ICHIP (TP. Hà Nội) đề nghị giải đáp các thắc mắc sau:

Người lao động ký Hợp đồng khoán theo thời gian dài hạn hơn 1 tháng, nếu làm việc theo ca 4-8giờ/ngày, trong tháng làm 20-26 ngày công thì công ty đóng BHXH cho nhân viên như thế nào?

Người lao động phải có đủ thời gian làm việc 8 giờ x 14 ngày sẽ được đóng BHXH, còn nếu làm chưa đủ 112 giờ công trong tháng thì không được đóng BHXH, phải báo giảm BHXH tháng đó có đúng không?

Đối với trường hợp làm thời vụ dưới 3 tháng, năm 2017 đã ký nhưng người lao động nghỉ làm và đến năm 2018 xin làm thời vụ lại, hợp đồng lao động thời vụ năm 2018 dưới 1 tháng thì có được ký hợp đồng lao động thời vụ này nữa không? Tối đa năm 2018 người lao động này được ký hợp đồng thời vụ 2 lần có đúng không? Nếu người lao động làm trên một tháng liên tục thì sẽ khai báo tăng BHXH cho người lao động.

Về vấn đề này, BHXH Thành phố Hà Nội trả lời như sau:

Trường hợp lao động ký hợp đồng khoán theo thời gian làm việc dài hơn 1 tháng: Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định về đối tượng là người lao động có hợp đồng lao động thuộc đối tượng đóng. Như vậy, trường hợp là hợp đồng khoán (là hợp đồng dịch vụ, không phải hợp đồng lao động), thì không phải đóng BHXH theo Điều 2 trên.

Tuy nhiên, cần phải xem xét bản chất công việc để ký kết hợp đồng phù hợp, tránh trường hợp ký hợp đồng sai quy định dẫn đến phải xử phạt hành chính.

Về tiền lương trong hợp đồng lao động thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Điều 30 Thông tư 59/2015 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (quy định về tiền lương tháng, phụ cấp lương, lương bổ sung, lương giữa ca).

Quy định về ngày giờ công căn cứ theo Khoản 2 Điều 104, Điều 110 Bộ luật Lao động 2012.

Đối với trường hợp làm thời vụ dưới 3 tháng: Đề nghị thực hiện căn cứ theo Khoản 2 Điều 22 Bộ Luật Lao động năm 2012; Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ.