Vừa bị tạm đình chỉ công việc vừa bị xử lý kéo dài thời hạn nâng lương có được không?

Tạm đình chỉ công việc có phải là hình thức xử lý kỷ luật lao động không? Người lao động có thể vừa bị tạm đình chỉ công việc vừa bị xử lý kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng không?

Trả lời

1. Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động năm 2012 thì các hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm:

a. Khiển trách;

b. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức;

c. Sa thải.

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 129 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Căn cứ quy định nêu trên thì tạm đình chỉ công việc của người lao động không phải là hình thức xử lý kỷ luật lao động mà chỉ là một biện pháp cần thiết để ngăn ngừa người lao động gây khó khăn cho việc xác minh hành vi vi phạm của họ. Trường hợp người lao động có hành vi vi phạm đã được quy định trong nội quy lao động và người sử dụng lao động chứng minh được lỗi của người lao động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động theo hành vi, mức độ vi phạm của người lao động quy định trong nội quy lao động.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

15 + eleven =