CIRD – Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động – Cục Quan hệ lao động và Tiền lương – Bộ Lao động-Thương binh Xã hội
 

Tình hình lao động - việc làm Quí I/2023

Tình hình lao động - việc làm Quí I/2023

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp khó khăn do COVID-19

....

...

Tham khảo: thanh cuộn cho trang ảnh, và video: 


EnglishVietnam