Tính lương ngày làm việc thứ 7?

Nội quy lao động của Công ty K quy định người lao động chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ hàng tuần vào thứ 7 và chủ nhật. Vậy người lao động đi làm việc vào ngày thứ 7 thì tiền lương của người lao động được tính như thế nào?

Trả lời

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động năm 2012 được quy định như sau:

– Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động năm 2012;

– Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Tiền lương làm thêm giờ được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau: vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Căn cứ quy định nêu trên thì người lao động tại Công ty K đi làm vào thứ bảy (ngày nghỉ hàng tuần) được trả tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 200% theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 × one =