Ủy ban Quan hệ lao động họp kỹ thuật lấy ý kiến dự thảo Báo cáo quan hệ lao động

Ủy ban Quan hệ lao động họp kỹ thuật lấy ý kiến dự thảo Báo cáo quan hệ lao động

Ông Tống Văn Lai, Trưởng Bộ phận kỹ thuật Ủy ban Quan hệ lao động phát biểu khai mạc. Ảnh: CIRD

Trong khuôn khổ triển khai hoạt động thường niên, Ủy ban quan hệ lao động (UBQHLĐ) tổ chức cuộc “Họp kỹ thuật lấy ý kiến hoàn thiện Báo cáo Quan hệ lao động” vào ngày 08/6/2023 tại Hà Nội. Ông Tống Văn Lai, thành viên Bộ phận kỹ thuật UBQHLĐ – Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, chủ trì hội thảo. Tham dự buổi họp kỹ thuật có bà Ingrid Christensen, giám đốc ILO Việt Nam, các thành viên Bộ phận kỹ thuật của UBQHLĐ và các chuyên gia độc lập trong nước và các chuyên gia của ILO về quan hệ lao động.

Đây là cuộc họp lần thứ nhất của UBQHLĐ trong năm 2023, phản ánh nỗ lực của ba bên thành viên của UBQHLĐ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của UBQHLĐ sau khi được Thủ tướng Chính phủ củng cố và kiện toàn (theo Quyết đinh số 1413/TTg ngày 18/8/2021).

Bà Inggrid Christensen, Giám đốc ILO Việt Nam phát biểu tại buổi họp. Ảnh: CIRD

Tại buổi họp, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến chuyên sâu giúp cho Ban kỹ thuật nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện báo cáo trước khi trình UBQHLĐ. Bên cạnh đó, việc xác định phương hướng và cách thức xây dựng các khuyến nghị và các sản phẩm khác của UBQHLĐ cũng được thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến có giá trị.

Ông Nguyễn Duy Phúc, Giám đốc CIRD thay mặt Bộ phận kỹ thuật UBQHLĐ trình bày dự thảo báo cáo. Ảnh: CIRD

Các ý kiến chuyên gia cho dự thảo Báo cáo quan hệ lao động đề cập đến một số nội dung đáng chú ý, như:

– Việc xác định vai trò của Báo cáo quan hệ lao động là một sản phẩm trọng tâm của UBQHLĐ, được xuất bản định kỳ. Do đó báo cáo phải có sự tham gia và đồng thuận của ba bên và báo cáo phản ánh được về quan hệ lao động gắn liền với những diễn biến về kinh tế-xã hội thong kỳ báo cáo.

– Xác định phạm vi của báo cáo đề cập đến cả QHLĐ cá nhân và QHLĐ tập thể (theo quy định của Bộ luật lao động) hay chỉ đề cập đến QHLĐ tập thể.

– Quá trình xây dựng báo cáo cần: Xác định rõ đối tượng hướng thụ là những ai; Thông tin về bối cảnh kinh tế-xã hội cần ngắn gọn và phân tích tác động của chúng đến tình hình QHLĐ; Các thông tin, số liệu đưa ra cần có hệ thống các chỉ số đánh giá được mức độ hài hòa, ổn định và tiến bộ của QHLĐ, qua đó đưa ra được những nhận định về xu hướng phát triển của QHLĐ trong giai đoạn tiếp theo.

– Vì đây là sản phẩm của ba bên, báo cáo cũng nên đề cập đến việc triển khai thực hiện các công ước của ILO mà Việt Nam đã tham gia trong giai đoạn báo cáo như Công ước số 98 về quyền thương lượng tập thể và kết quả thực hiện các nội dung về lao động đề cập trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP và EVFTA) Việt Nam đang tham gia.

– Các chuyên gia cũng nhấn mạnh một lần nữa về nhận định và các khuyến nghị trong báo cáo cần phải phản ánh được quan điểm và nhất trí của ba bên.

Các chuyên gia đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo. Ảnh: CIRD.

Phiên tiếp theo sau giờ nghỉ giải lao, các chuyên gia thảo luận về phương hướng xây dựng các khuyến nghị và các sản phẩm của UBQHLĐ. Chuyên gia về QHLĐ của ILO có bài trình bày kinh nghiệm về quá trình xây dựng và các sản phẩm của các cơ chế, thiết chế ba bên của các nước (Hàn Quốc, Hà Lan và Mông Cổ) và nên một số gợi ý cho Việt Nam.

Một số nội dung được thống nhất tại phiên thảo luận đó là các hoạt động của UBQHLĐ cần nhấn mạnh đến “quá trình” để ra một khuyến nghị hay các sản phẩm khác của Ủy ban; cần thiết có sự tham gia trực tiếp và tích cực của các chuyên gia có kinh nghiệm trong quá trình xây dựng các khuyến nghị của UBQHLĐ; và quan trọng nhất là các khuyến nghị cần phải có sự đồng thuận chung của ba bên.

Đề xuất cho phương pháp làm việc của UBQHLĐ bao gồm: Thường xuyên tổ chức phiên họp toàn thể của UBQHLĐ; Xây dựng kế hoạch làm việc hằng năm theo đó xác định các vấn đề cụ thể mà UBQHLĐ thấy cần thiết; Thành lập các Ban chuyên đề trực thuộc Bộ phận kỹ thuật để mỗi một Ban có trách nhiệm nghiên cứu và triển khai một vấn đề cụ thể đã được xác định trong bản kế hoạch hằng năm của UBQHLĐ.

Ảnh: CIRD.

Tổng kết buổi họp, ông Tống Văn Lai, thành viên Bộ phận kỹ thuật UBQHLĐ nhắc lại các chuyên gia và đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Ban kỹ thuật UBQHLĐ đã xây dựng được dự thảo Báo cáo quan hệ lao động, bước đầu phác thảo bức tranh về QHLĐ trong bối cảnh có rất nhiều biến động trong nước và quốc tế trong giai đoạn 2020-2022 vừa qua, Các ý kiến xác đáng và sâu sắc của các chuyên gia sẽ được Ban kỹ thuật nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện tiếp báo cáo.

Ông Tống Văn Lai cũng nhấn mạnh các buổi họp của Ban kỹ thuật của UBQHLĐ cũng cần được tổ chức thường xuyên hơn, như là một bước dần nâng cao hiệu quả hoạt động của UBQHLĐ và các Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận giúp việc của UBQHLĐ trong thời gian tới.

CIRD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *