Lễ ký kết Khung Chương trình hợp tác Quốc gia Việt Nam – ILO về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 -2026

Lễ ký kết Khung Chương trình hợp tác Quốc gia Việt Nam – ILO về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 -2026

(Molisa.gov.vn) – Ngày 28/3, tại Hà Nội, Khung Chương trình hợp tác Quốc gia Việt Nam – ILO về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 -2026 đã được công bố và ký kết giữa đại diện của Chính phủ, người lao động, người sử dụng lao động và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và Giám đốc ILO Việt Nam Ingrid Christensen đã cùng ký kết vào Bản ghi nhớ của Khung chương trình.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao hiệu quả của chương trình việc làm thỏa đáng, góp phần thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết Chương trình nghị sự về Việc làm thỏa đáng được Tổng giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phát động từ năm 1999 với 4 trụ cột chính là: tạo việc làm, an sinh xã hội, thúc đẩy quyền của người lao động và đối thoại xã hội.

Kể từ khi Chương trình nghị sự về Việc làm thỏa đáng được ILO phát động trên toàn cầu, Việt Nam và ILO đã cùng nhau xây dựng và ký kết thực hiện 3 chu kỳ hợp tác cho giai đoạn 2006 – 2010, 2012-2016 và 2017 – 2021.

“Trong ba chu kỳ hợp tác vừa qua, ILO đã luôn đồng hành cùng với các đối tác ba bên của Việt Nam triển khai hiệu quả chương trình việc làm thỏa đáng, góp phần thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội.”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Bộ trưởng khẳng định, trong chu kỳ hợp tác lần thứ tư này, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề việc làm, phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội gắn với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội, đảm bảo quyền lợi của người lao động, của doanh nghiệp và của xã hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và Giám đốc ILO Việt Nam Ingrid Christensen ký kết Bản Ghi Nhớ của Khung Chương trình hợp tác Quốc gia Việt Nam – ILO về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 -2026

Để đạt được mục tiêu này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị ILO và các đối tác xã hội ngay sau Lễ ký sẽ bắt tay vào xây dựng kế hoạch thực hiện khung hợp tác này, mà trước mắt cần tập trung vào một số hoạt động ưu tiên sau:

Một là tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, thông qua các hoạt động nghiên cứu, tư vấn hỗ trợ các dự án sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm trong bối cảnh mới.

Hai là hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội cho giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để quản lý và phát triển xã hội phù hợp với mục tiêu Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhâp trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Ba là hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

Bốn là tăng cường hợp tác, hỗ trợ nghiên cứu phê chuẩn một số công ước của ILO, trong đó có Công ước 87, tăng cường khả năng hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động – xã hội trong thời kỳ mới.

Năm là nâng cao năng lực và khả năng hội nhập quốc tế về lao động và xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số, già hóa dân số, biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng và chúng ta đang hướng đến xây dựng một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đảm bảo chuyển đổi công bằng và bền vững.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ ký kết, nhấn mạnh vai trò của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ sự tin tưởng rằng, Khung Chương trình Quốc gia Việt Nam – ILO về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 – 2026 phù hợp và đáp ứng nhu cầu của Việt Nam nói chung và Công đoàn Việt Nam nói riêng hướng tới thực hiện mục tiêu về việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người. Công đoàn Việt Nam cam kết sẽ tích cực tham gia trong quá trình thực hiện kế hoạch hoạt động cụ thể để có thể triển khai thành công Chương trình giai đoạn 2022 – 2026.

Với vai trò đại diện cho các tổ chức người sử dụng lao động, Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: “VCCI kỳ vọng trong giai đoạn 2022-2026, Chương trình được thiết kế và triển khai theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn và các ưu tiên của cơ quan đối tác về lao động, việc làm”. Những ưu tiên này tập trung vào một số nội dung, bao gồm thúc đẩy cải cách thể chế thị trường lao động; tăng cường các hệ sinh thái thúc đẩy phát triển các ngành theo hướng bao trùm, bền vững; và đẩy mạnh việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu của kỷ nguyên số và thế giới việc làm.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu: “Việc ký kết Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên của ILO và cam kết của Chính phủ trong việc thúc đẩy các mục tiêu về lao động, việc làm và an sinh xã hội.”

Giám đốc ILO Việt Nam Bà Ingrid Christensen tin tưởng Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026 được triển khai và giám sát hiệu quả ở cả cấp quốc gia và địa phương

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ILO Việt Nam Bà Ingrid Christensen chia sẻ: “Các ưu tiên của Việt Nam về tạo việc làm xanh và năng suất, bảo vệ và an sinh xã hội cho người lao động, và duy trì quản trị thị trường lao động và quan hệ lao động hiệu quả được đánh giá cao.” Bà Christensen cũng đề cập tới những thảo luận ban đầu về việc Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong trong sáng kiến của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Chương trình thúc đẩy toàn cầu về việc làm và an sinh xã hội hướng tới chuyển đổi công bằng.

“ILO tiếp tục vui mừng và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt ở cấp quốc gia và địa phương tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng việc ký kết ngày hôm nay và Khung Chương trình Quốc gia Việc làm Thỏa đáng giai đoạn 2022-2026 sẽ là bước quan trọng tiếp theo trong hành trình hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững cho tất cả mọi người.” Bà Christensen chia sẻ.

Khung Chương trình mới đưa ra khuôn khổ hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các đối tác tại Việt Nam cho tới năm 2026 với mục tiêu hướng tới việc làm thỏa đáng và bền vững cho tất cả mọi người. Đến năm 2026, người dân Việt Nam, đặc biệt là những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau sẽ:

• Đóng góp và thụ hưởng một cách công bằng từ quá trình chuyển đổi kinh tế bền vững, toàn diện và đáp ứng giới dựa trên đổi mới sáng tạo, tinh thần kinh doanh, nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và việc làm thỏa đáng.

• Được thụ hưởng từ các dịch vụ xã hội và hệ thống an sinh xã hội có tính toàn diện, có trách nhiệm giới, nhạy cảm với người khuyết tật, công bằng, chi phí hợp lý và có chất lượng, với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, toàn diện, bền vững và tăng quyền cho người dân để giúp họ phát huy tối đa tiềm năng của mình.

• Được thụ hưởng và đóng góp vào một xã hội công bằng, an toàn và toàn diện hơn dựa trên nền tảng quản trị công được cải thiện, các thể chế phản hồi nhanh hơn, tăng cường pháp quyền, tăng cường bảo vệ và tôn trọng quyền con người, bình đẳng giới và loại trừ mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Đây là Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng lần thứ tư của Việt Nam kể từ khi Việt Nam gia nhập trở lại ILO vào năm 1992.

Sự hợp tác đầu tiên giữa ILO và Việt Nam là vào năm 1994 nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bộ Luật Lao động trong bối cảnh Việt Nam hình thành khuôn khổ pháp lý mới để quản trị thị trường lao động trong quá trình Đổi mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *