Tiền lương đủ sống

Living wages

  • Mức tiền lương đủ để đáp ứng các nhu cầu sống tối thiểu của một gia đình quy mô trung bình trong một nền kinh tế nhất định.

(David Macdonald and Caroline Vardenabeele, 1996, Glossary of Industrial Relations and Related Terms)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

4 × four =