THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
  2. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật Lao động hiện hành;
  3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
  4. Có lý lịch rõ ràng;
  5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
  6. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;
  7. Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm;
  8. Đáp ứng điều kiện về tin học, ngoại ngữ (tiếng Anh).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi dân sự

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

* Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 (một) nguyện vọng dự tuyển vào 01 (một) vị trí tuyển dụng. Nếu người dự tuyển đang ký ở 02 (hai) vị trí trở lên thì sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Chỉ tiêu xét tuyển: 03 chỉ tiêu

STT

Vị trí tuyển dụng Yêu cầu trình độ chuyên môn Chỉ tiêu

1

Vị trí Thông tin – Thống kê

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Quan hệ lao động, Thống kê, Quản lý, Quản trị

01

2 Vị trí Nghiên cứu – Tư vấn Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Quan hệ lao động, Quản lý, Quản trị

02

III. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

– Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (A2) trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Yêu cầu về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN

  1. Phiếu đăng ký dự tuyển (đối với thí sinh dự tuyển)

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng mẫu quy định.

  1. Hồ sơ trúng tuyển (đối với người trúng tuyển)

– Bản khai lý lịch theo mẫu 1a-BNV/2007, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (có chứng thực) theo yêu cầu của vị trí tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang Tiếng Việt và được chứng thực;

– Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng thực;

– 06 (sáu) phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc.

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn chuyên môn, ngoại ngữ để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

VI.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU DỰ TUYỂN, PHÍ TUYỂN DỤNG

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 07/7/2020 đến ngày 07/8/2020, trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu).

– Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (C.Nga), Tầng 16 Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số 3, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Phí dự tuyển: 500.000 đồng/ vị trí dự tuyển theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Phiếu đăng ký dự tuyển và phí dự tuyển không hoàn trả sau khi đã nộp.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

Thời gian xét tuyển vòng 1: Dự kiến ngày 17-18/8/2020.

Thời gian xét tuyển vòng 2: Dự kiến 24 – 25/8/2020 tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, tầng 16 Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số 3, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin tuyển dụng được đăng trên Báo Lao động xã hội ngày 05/7/2020, trang web của Cục Quan hệ lao động tiền lương www.laodongtienluong.gov.vn, trang web của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động www.cird.gov.vn  và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động./.

Xem thêm: THÔNG BÁO XÉT TUYỂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thirteen − 6 =