Thiết chế tham vấn trong quan hệ lao động

Trong quan hệ lao động thì có tham vấn hai bên và tham vấn ba bên. Tham vấn hai bên thì chủ yếu chỉ là cơ chế tham vấn, ít khi có tổ chức tham vấn hai bên, trừ các nước theo mô hình CHLB Đức có Hội đồng lao động (Work Council) tại doanh nghiệp. Còn tham vấn ba bên thì có thể được tiến hành trong khuôn khổ thiết chế (tổ chức tham vấn ba bên) hoặc phi thiết chế (tức chỉ tồn tại các hoạt động tham vấn ba bên mà không cần tổ chức thành một thiết chế). Thiết chế tham vấn ba bên về lao động ở các nước có thể có các tên gọi khác nhau như: Hội đồng tư vấn lao động quốc gia, Ủy ban tham vấn ba bên,..

Thiết chế này có hai chức năng chính gồm:

  • Thứ nhất là chức năng tham vấn: đây là diễn đàn để ba bên gồm Chính phủ, đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động tham vấn với nhau về các vấn đề liên quan tới lao động, việc làm và quan hệ lao động.
  • Thứ hai là chức năng tư vấn: đây là diễn đàn để ba bên tiến hành tham vấn về những vấn đề mà kết quả tham vấn sẽ trở thành khuyến nghị tư vấn cho người đứng đầu Nhà nước hay Chính phủ.

Ví dụ:

  • Khi chính phủ dự kiến điều chỉnh mức lương tối thiểu thì chính phủ sẽ đưa ra tham vấn ba bên tại thiết chế này. Ba bên sẽ tiến hành thảo luận và kết quả thảo luận cuối cùng sẽ được trình lên Thủ tướng để Thủ tướng làm căn cứ ra quyết định điều chỉnh tiền lương tối thiểu. Đây là quá trình tham vấn để tư vấn cho Thủ tướng.
  • Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về lương tối thiểu mới, hai bên tại doanh nghiệp sẽ tiến hành thương lượng để đưa ra mức lương của doanh nghiệp. Để hỗ trợ quá trình thương lượng tại doanh nghiệp, thiết chế ba bên này sẽ tiến hành tham vấn và đưa ra một khoảng điều chỉnh lương mang tính khuyến nghị. Các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở trên cơ sở mức khuyến nghị của ba bên này sẽ tiến hành đàm phán để điều chỉnh mức lương cụ thể tại doanh nghiệp. Quá trình này gọi là quá trình tham vấn ba bên.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nineteen − one =