Số thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp đến thời điểm này

Bộ luật Lao động 2012 đã đề cập đến thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp, thoả ước lao động tập thể ngành và các hình thức thoả ước lao động tập thể sẽ do Chính phủ quy định (Khoản 1 Điều 73). Trên thực tế, để đáp ứng nhu cầu xây dựng quan hệ lao động hài hoà, người lao động và người sử dụng lao động trong một số nhóm doanh nghiệp đã tiến hành thương lượng và xây dựng nên bản thoả ước chung.

Tính đến thời điểm hiện tại, các thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp đã được ký kết gồm có:

  • Thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được ký kết ngày 28/3/2014 với 35 doanh nghiệp tham gia và có thời hạn áp dụng 2 năm
  • Thoả ước lao động tập thể nhóm các doanh nghiệp điện tử ở Hải Phòng được ký kết ngày 19/6/2016 với 5 doanh nghiệp tham gia và có thời hạn áp dụng là 2 năm
  • Thoả ước lao động tập thể nhóm các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ ở Đà Nẵng với 4 doanh nghiệp tham gia; lễ ký kết tổ chức ngày 14/1/2016; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/3/2016; thời hạn của thoả ước là 2 năm kể từ ngày có hiệu lực
  • Thoả ước lao động tập thể nhóm các doanh nghiệp dệt may ở Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ký kết ngày 28/12/2015 với 4 doanh nghiệp tham gia và có thời hạn là 2 năm
  • Thoả ước lao động tập thể nhóm các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh ký kết ngày 5/6/2018 với 20 doanh nghiệp tham gia

BC tình hình TL và ký kết TƯLĐTT, Cục QHLĐ và TL, 6/11/2018

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

two × five =