Số lượng thỏa ước lao động tập thể

Theo thống kê của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến nay, đại diện tập thể NLĐ đã ký kết được 27.866 bản TƯLĐTT, đạt 67,96% số doanh nghiệp có tổ chức CĐ; trong đó, TƯLĐTT đoạt lại A chiếm 11,05%; loại B chiếm 15,63%; loại C chiếm 26,40%; loại D chiếm 21,19 % và số TƯLĐTT không phân loại được là 25,02% do hết hạn, không có nội dung có lợi cho NLĐ.

Năm 2017, qua thống kê từ 45 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ở Hà Nội đã có 2.150 doanh nghiệp có tổ chức CĐ ký TƯLĐTT, đạt 59,76%. Riêng CĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội- đơn vị đang quản lý 311 CĐCS với 133.522 lao động, trong đó đoàn viên CĐ là hơn 124.000 người. Tuy nhiên, theo báo cáo của đơn vị này, xây dựng thương lượng ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT trong các CĐCS mới đạt 58,6%.

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội – cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, quản lý bản đăng ký TƯLĐTT từ các doanh nghiệp – số lượng các bản TƯLĐTT đăng ký theo năm qua Sở rất khiêm tốn, trong đó năm 2016 là 650 doanh nghiệp và năm 2017 mới chỉ nhích thêm 30 doanh nghiệp lên 680 doanh nghiệp đăng ký. Đây là con số quá nhỏ so với số doanh nghiệp hiện đang có tổ chức CĐ cũng như doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

four × five =