Sau khi chia, tách doanh nghiệp thì đơn vị nào sẽ chi trả trợ cấp thôi việc

Tổng Công ty may Việt Hà đã thực hiện chuyển đổi Xí nghiệp gia công, là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty may Việt Hà, thành Công ty trách nhiệm hữu hạn A vào năm 2005. Tổng Công ty may Việt Hà đã chấm dứt hợp đồng lao động và chuyển toàn bộ người lao động tại xí nghiệp này sang tiếp tục làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn A nhưng chưa chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Đến ngày 01/06/2018, một số người lao động nêu trên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn A đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy đơn vị nào chịu trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động nêu trên?

Trả lời

1. Theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007 và Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì trường hợp chuyển đổi, sắp xếp doanh nghiệp (sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp) thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động. Đối với người lao động tiếp tục chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sắp xếp, khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động kể cả thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động liền kề trước đó.

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động năm 2012 và điểm b Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm (trường hợp bị mất việc làm) đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định và trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn A được thành lập trên cơ sở tách Xí nghiệp gia công là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty may Việt Hà năm 2005 và số lao động của Xí nghiệp gia công tiếp tục chuyển sang làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn A, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì Công ty trách nhiệm hữu hạn A có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian người lao động làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn A và thời gian người lao động làm việc tại Xí nghiệp gia công của Tổng Công ty may Việt Hà trước đây.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thirteen − 9 =