Quản lý nhà nước về quan hệ lao động

Trong lĩnh vực quan hệ lao động thì đối tượng của quản lý nhà nước về quan hệ lao động ở các nước thường bao gồm 4 nội dung chính:

Thứ nhất là quản lý các vấn đề liên quan tới tổ chức đại diện, đặc biệt là vấn đề quyền công đoàn. Ở phần lớn các nước thì cơ quan quản lý về quan hệ lao động là cơ quan đưa ra quyết định công nhận và tiếp nhận đăng ký đối với tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động.

Thứ hai là quản lý và hỗ trợ quá trình đối thoại, thương lượng và thỏa ước lao động tập thể, trong đó đặc biệt là việc công nhận tính hợp pháp của quá trình thương lựơng, của bản thoả ước và quản lý quá trình thực hịên bản thoả ước đã được ký kết;

Thứ ba là quản lý trình tự thủ tục tranh chấp lao động và đình công;

Thứ tư là quản lý nhà nước đối với các thiết chế quan hệ lao động, đặc biệt là cơ quan trung gian hoà giải và trọng tài. Cơ quan quản lý nhà nước cũng thường đóng vai trò cơ quan thường trực và ban thư ký đối với thiết chế tham vấn ba bên.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

9 − 9 =