Quản lý công ty THHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có được tính lương làm thêm giờ?

Công ty A là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Vậy người quản lý chuyên trách của Công ty A làm thêm giờ thì có được hưởng tiền lương làm thêm giờ không?

Trả lời

Theo quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì tiền lương của người quản lý chuyên trách được quy định theo chức danh công việc và được tính theo năm. Vì vậy, trường hợp người quản lý chuyên trách làm thêm giờ để thực hiện công việc thuộc chức danh của người quản lý thì không được hưởng khoản tiền lương làm thêm giờ.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

14 − 3 =