Phúc lợi ngoài lương

Fringe benefits

  • Ưu ái, hoặc chi trả không phải bằng tiền mặt mà người lao động nhận được ngoài lương. Phúc lợi ngoài lương có thể bao gồm hoãn nghỉ phép, bữa ăn miễn phí, đóng lương hưu, tiền thưởng, tiền thưởng cuối năm, xe công ty, giờ làm việc ít hơn, hoặc nghỉ phép để chăm con (đối với nam giới).

(R. Heron and L. Unger, 1999, Glossary of Labour Administration and Related Terms)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

two + fifteen =