Phúc lợi dành cho người lao động

Benefit/ Workers’ welfare

  • Bất kỳ khoản mang hoặc không mang tính chất chi trả nào mà người sử dụng lao động trả cho người lao động như là một phần của tổng các khoản chi đền bù. Khoản phúc lợi này có thể được trả theo luật định hoặc do người sử dụng lao động trả trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện.

(David Macdonald and Caroline Vardenabeele, 1996, Glossary of Industrial Relations and Related Terms)

  • Là sự đáp ứng các nhu cầu hoặc sự cần thiết về vật chất và tinh thần của người lao động hoặc là trong hoặc là ngoài quan hệ việc làm nhưng trực tiếp hoặc gián tiếp nâng cao năng suất lao động trong một môi trường làm việc an toàn và khỏe mạnh.

(Indonesia, Luật Nhân lực, 2003, Điều 1)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

16 − fourteen =