Những nỗ lực quan trọng của ILO trong hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tại Việt Nam

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) và các cơ quan ba bên của Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ILO (1919-2019) và Tư tưởng Hồ Chí Minh về lao động và an sinh xã hội với chủ đề “Những tư tưởng tương đồng của Hồ Chí Minh và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO hướng tới việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người”. Tham dự buổi Lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung; bà Deborah Greenfield, Phó Tổng Giám đốc ILO; ông Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan đại diện cho đối tác ba bên tại Việt Nam; các cơ quan Đảng, Quốc hội; các Bộ, ngành, đoàn thể; các Tổ chức quốc tế, các đại sứ quán…

Sáng 27/8/2019, t?i Hà N?i, nhân d?p k? ni?m 100 nam ngày thành l?p T? ch?c Lao d?ng qu?c t? (ILO), B? Lao d?ng – Thuong binh và Xã h?i và các co quan ba bên c?a Vi?t Nam ph?i h?p v?i Van phòng ILO t?i Vi?t Nam t? ch?c L? k? ni?m 100 nam thành l?p T? ch?c Lao d?ng qu?c t? (ILO) và Tu tu?ng H? Chí Minh v? lao d?ng và an sinh xã h?i. (L? k? ni?m là di?n dàn d? Vi?t Nam và ILO cùng dánh giá v? nh?ng giá tr? mang tính th?i d?i c?a nh?ng tuong d?ng trong tu tu?ng c?a Ch? t?ch H? Chí Minh và các nhà sáng l?p ILO; l?ch s? và nh?ng thành t?u c?a Vi?t Nam và ILO v? lao d?ng và xã h?i; tuong lai c?a vi?c làm trong b?i c?nh tác d?ng c?a cu?c cách m?ng công nghi?p 4.0, già hóa dân s? và bi?n d?i khí h?u; tái kh?ng d?nh cam k?t h?p tác ch?t ch? gi?a hai bên trong các n? l?c d?m b?o vi?c làm th?a dáng cho m?i ngu?i trong b?i c?nh m?i). Phó Th? tu?ng Chính ph? Vu Ð?c Ðam d? và phát bi?u t?i L? k? ni?m. Trong ?nh: Các d?i bi?u ch?p ?nh chung t?i L? K? ni?m. ?nh: Anh Tu?n – TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá, “Công ước cơ bản số 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể là một tiêu chuẩn lao động quốc tế quan trọng giúp Việt Nam đẩy mạnh đổi mới quan hệ lao động và hoàn thiện Bộ luật Lao động”. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam và ILO đã cùng nhau hợp tác để hiện thực hóa tư tưởng tương đồng của những nhà sáng lập Tổ chức Lao động Quốc tế và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công bằng xã hội, việc làm bền vững vì hòa bình, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Đề cập đến tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chính sách lao động và an sinh xã hội, Phó Thủ tướng khẳng định nhiều nội dung vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Thể hiện ở những điểm cơ bản như: Đảm bảo quyền tự do, quyền làm chủ của người dân; tôn vinh lao động; tạo việc làm, giáo dục nghề nghiệp và nâng cao trình độ cho người lao động; tiền lương và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; đảm bảo an toàn lao động và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định…

Sáng 27/8/2019, t?i Hà N?i, nhân d?p k? ni?m 100 nam ngày thành l?p T? ch?c Lao d?ng qu?c t? (ILO), B? Lao d?ng – Thuong binh và Xã h?i và các co quan ba bên c?a Vi?t Nam ph?i h?p v?i Van phòng ILO t?i Vi?t Nam t? ch?c L? k? ni?m 100 nam thành l?p T? ch?c Lao d?ng qu?c t? (ILO) và Tu tu?ng H? Chí Minh v? lao d?ng và an sinh xã h?i. (L? k? ni?m là di?n dàn d? Vi?t Nam và ILO cùng dánh giá v? nh?ng giá tr? mang tính th?i d?i c?a nh?ng tuong d?ng trong tu tu?ng c?a Ch? t?ch H? Chí Minh và các nhà sáng l?p ILO; l?ch s? và nh?ng thành t?u c?a Vi?t Nam và ILO v? lao d?ng và xã h?i; tuong lai c?a vi?c làm trong b?i c?nh tác d?ng c?a cu?c cách m?ng công nghi?p 4.0, già hóa dân s? và bi?n d?i khí h?u; tái kh?ng d?nh cam k?t h?p tác ch?t ch? gi?a hai bên trong các n? l?c d?m b?o vi?c làm th?a dáng cho m?i ngu?i trong b?i c?nh m?i). Phó Th? tu?ng Chính ph? Vu Ð?c Ðam d? và phát bi?u t?i L? k? ni?m. Trong ?nh: Quang c?nh L? K? ni?m. ?nh: Anh Tu?n – TTXVN

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung cho biết: Hưởng ứng sáng kiến của ILO về Chương trình nghị sự về Việc làm thỏa đáng, tại Việt Nam, Bộ LĐ-TBXH cùng với các cơ quan đối tác ba bên đã cùng với Văn phòng ILO tại Việt Nam ký kết và triển khai Khuôn khổ hợp tác quốc gia giữa ILO và Việt Nam về Việc làm thỏa đáng, đến nay đang thực hiện pha 3 cho giai đoạn từ năm 2017 đến 2021, với 3 ưu tiên: Thứ nhất là thúc đẩy việc làm thỏa đáng và bền vững, tạo môi trường thuận lợi cho các cơ hội kinh doanh bền vững. Thứ hai là giảm nghèo thông qua việc mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội tới tất cả mọi người và giảm các hình thức việc làm không thể chấp nhận được, đặc biệt cho đối tượng dễ bị tổn thương. Thứ ba là xây dựng cơ chế quản trị thị trường lao động hiệu quả, tuân thủ những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động.

Ngay từ năm 1994, ILO đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bộ luật Lao động đầu tiên, sau đó hỗ trợ sửa đổi năm 2012 và nay đang tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Bộ luật Lao động để dự kiến trình Quốc hội thông qua năm 2019. ILO cũng hỗ trợ Việt Nam rất tích cực và có hiệu quả trong quá trình Việt Nam nghiên cứu và phê chuẩn các công ước của ILO, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cao về lao động.

Với hỗ trợ kỹ thuật của ILO, Hội đồng tiền lương quốc gia của Việt Nam đã được thành lập và hiện là cơ chế ba bên hoạt động hiệu quả nhất ở Việt Nam hiện nay. ILO đã và đang hỗ trợ các đối tác ba bên trong nỗ lực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên cơ sở thúc đẩy đối thoại, thương lượng giữa người lao động và người sử dụng lao động; hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội, xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bền vững.

ILO đã thực hiện nhiều hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường năng lực cho Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, đặc biệt trong việc thì điểm thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp theo phương thức từ dưới lên, tăng cường đối thoại và thương lượng thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp và cấp nhóm doanh nghiệp.

Thông qua hợp tác với các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động, ILO đã thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ các doanh nghiệp và các hợp tác xã Việt Nam cải thiện điều kiện lao động, tăng năng suất lao động, tăng cường năng lực tuân thủ pháp luật lao động của Việt Nam cũng như những yêu cầu của thông lệ quốc tế nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trong các chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực trên cơ sở phát triển bền vững về mặt xã hội, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử phát triển về vấn đề lao động của Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh hướng đến việc làm thỏa đáng, đồng hành cùng ILO 100 năm, chặng đường vì công bằng xã hội và định hướng tương lai việc làm. Đồng thời cùng nhau thảo luận và đưa ra Tuyên bố ba bên về tương lai việc làm công bằng và bền vững cho tất cả mọi người.

CIRD tổng hợp

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

13 − 5 =