Người lao động đủ tuổi về hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH sẽ giải quyết như thế nào?

Công ty Huy Hoàng có một số người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nay đã đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội. Vậy Công ty phải ký quyết định cho người lao động nghỉ hưu hay quyết định thôi việc? Công ty có phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động không?

Trả lời

1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 và Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 thì hợp đồng lao động chấm dứt khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương.

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 166 và Khoản 1 Điều 167 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi quy định tại Điều 187 của Bộ luật Lao động năm 2012. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại chương III của Bộ luật này.

3. Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì khi tiếp tục lao động sau độ tuổi quy định tại Điều 187 của Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động (kể cả thời hạn hợp đồng lao động) cho phù hợp với quy định của pháp luật về lao động đối với người lao động cao tuổi.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì nếu Công ty có nhu cầu tiếp tục sử dụng và người lao động có đủ sức khỏe thì hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới; trường hợp Công ty không có nhu cầu tiếp tục sử dụng hoặc người lao động không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc thì hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động năm 2012. Công ty Huy Hoàng có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

four × three =