Xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, bền vững, góp phần khôi phục và phát triển sản xuất

Trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, mang lại quyền lợi cho người lao động, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần ổn định kinh tế – xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững.

EnglishVietnam