Nâng cao hiệu quả của CQQLNN và hoạt động của hoà giải viên, trọng tài lao động trong bối cảnh mới

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Bộ LĐTBXH tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao hiệu quả của CQQLNN và hoạt động của hoà giải viên, trọng tài lao động trong bối cảnh mới. Hội thảo diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/10/2019 với sự tham dự của các cán bộ làm công tác lao động tiền lương và các hoà giải viên lao động cấp huyện ở các địa phương phía Nam. Hội thảo diễn ra tại thành phố Hà Nội ngày 25/10/2019 với sự tham dự của các đại biểu thuộc phía Bắc. Chủ trì Hội thảo là lãnh đạo Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

ed8e5855ba465c180557

Các đại biểu phía Nam

Hội thảo tập trung vào nội dung định hướng phát triển và đổi mới quản lý nhà nước về quan hệ lao động, tăng cường vai trò hỗ trợ phát triển quan hệ lao động của nhà nước, sắp xếp đổi mới hoạt động của hoà giải viên lao động, đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư và Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung.

d23e53f40621e07fb930

Các đại biểu phía Bắc

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

five × five =