CIRD – Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động – Cục Quan hệ lao động và Tiền lương – Bộ Lao động-Thương binh Xã hội
 

Tình hình lao động - việc làm Quí I/2023

Tình hình lao động - việc làm Quí I/2023

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp khó khăn do COVID-19

Quá trình tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

...

EnglishVietnam