Hiểu như thế nào về thuật ngữ “Nguyên tắc ba bên – Tripartism”

Việc xác định đúng và rõ nội hàm, ý nghĩa cũng như bối cảnh sử dụng của các khái niệm, thuật ngữ về quan hệ lao động không những có ý nghĩa về mặt học thuật, mà còn có ý nghĩa thực đối với những người làm luật, làm chính sách cũng như trong thực tiễn.

Sưu tập, nghiên cứu và tổng hợp từ các văn bản luật và các văn bản chính thức của 11 quốc gia, 4 tổ chức quốc tế, các công ước của ILO và các ấn phẩm của các học giả có tên tuổi trên thế giới trong lĩnh vực quan hệ lao động, CIRD chọn lọc 100 thuật ngữ thông dụng nhất về quan hệ lao động được quôc tế sử dụng.

Sau đây là thuật ngữ: Nguyên tắc ba bên – Tripartism

  • Sự tương tác tích cực của Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động (qua các đại diện của họ) như là các bên bình đẳng và độc lập trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề cùng quan tâm. Một quá trình ba bên có thể bao gồm tham vấn, thương lượng và/hoặc cùng ra quyết định, phụ thuộc vào cách thức đã được nhất trí giữa các bên liên quan. Những cách thức này có thể là đặc thù theo từng vụ việc hoặc được thể chế hóa.

(David Macdonald and Caroline Vardenabeele, 1996, Glossary of Industrial Relations and Related Terms)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

18 − five =