Hành vi lao động bất bình đẳng

Unfair labour practices

  • Người sử dụng lao động không được vi phạm các hành động được quy định theo các mục sau:

(1) sa thải hay đối xử khác mang tính bất lợi với người lao động bởi lí do người lao động đó là đoàn viên công đoàn, hay muốn tham gia công đoàn hoặc thành lập tổ chức công đoàn, hay thực hiện những hành động phù hợp của tổ chức công đoàn; hay gắn việc tuyển dụng người lao động với điều kiện tuyển dụng là người lao động không được tham gia công đoàn hay phải xin rút khỏi công đoàn (…);

(2) từ chối thương lượng tập thể với đại diện của người lao động được người sử dụng lao động tuyển dụng mà không có lí do chính đáng;

(3) kiểm soát hoặc can thiệp vào việc thành lập và quản lí của tổ chức công đoàn của nguời lao động, hoặc hỗ trợ tài chính trong thanh toán các phí tổ chức của công đoàn (…);

(4) sa thải hay đối xử khác mang tính bất lợi đối với người lao động đã trình đơn khiếu nại lên Ủy ban Quan hệ Lao động, cáo buộc người sử dụng lao động đã vi phạm các quy định trong Điều này (…).

(Nhật Bản, Luật Công đoàn, 1949, Điều 7)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

one + 5 =