Hội thảo khoa học quốc gia: Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

25Th72023
25Th72023

Hội thảo khoa học quốc gia về quan hệ lao động

From 8.00am until 11.30am

At Trường Đại học Công đoàn

169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Trường đại học Công đoàn&Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *