Công điện số 1170/CĐ-TTg

Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022

Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động

Comments are closed.