Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động năm 2019

Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *