Tập huấn: “Nâng cao năng lực đối với hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động của Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai”

Nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động, ngày 07 và 08/6/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Các học viên được tập huấn các chuyên đề lớn, gồm những nội dung sau:

  1. Hệ thống giải quyết tranh chấp lao động; vị trí, vai trò của hòa giải viên lao động và trọng tài viên lao động.
  2. Những nội dung mới về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và lao động đặc thù theo quy định của Bộ luật lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn.
  3. Pháp luật về tiền lương.
  4. Chuyên đề quan hệ lao động theo quy định pháp luật, gồm 4 chủ đề chính: đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động.
  5. Tổng quan về bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh những nội dung trình bày, các giảng viên cũng nêu lên những vướng mắc, trường hợp và các nội dung dễ gây ra tranh chấp lao động, đồng thời đưa ra các vấn đề để các hòa giải viên lao động và trọng tài viên lao động lưu ý trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

Tại buổi thảo luận, các học viên cũng có cơ hội được nêu lên và được các giải viên giải đáp những vướng mắc khó khăn diễn tra trong thực tế khai nhiệm vụ của mình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Cũng tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu và thảo luận về khung quy chế quản lý hòa giải viên lao động và khung quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động. Các nội dung này sau khi được hoàn thiện sẽ là những hướng dẫn cụ thể để các địa phương nghiên cứu áp dụng trong quá trình xây dựng quy chế quản lý hòa giải viên lao động và quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *