Kinh nghiệm thúc đẩy thương lượng tập thể thực chất và hiệu quả của thành phố Hải Phòng

Kinh nghiệm thúc đẩy thương lượng tập thể thực chất và hiệu quả của thành phố Hải Phòng

Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp lần đầu tiên được ký kết

Năm 2014, Liên đoàn lao động thành phố Hải phòng đã chủ trương tiến hành thí điểm thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhóm DN trên địa bàn. Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng (với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO) đã lựa chọn 07 doanh nghiệp (DN) thiết bị điện tử Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải PHòng) để tiến hành thí điểm thương lượng tập thể nhóm lần đầu tiên.

Ngày 19/6/2016, sau 3 năm thương lượng TƯLĐTT nhóm lần đầu tiên được ký kết, với một bên là Công đoàn KKT Hải Phòng và 05 DN Hàn Quốc tại KCN. Nội dung chính của TƯLĐTTbao gồm các cam kết về điều kiện lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi tập thể cho NLĐ. Hiệu lực của thỏa ước là 2 năm kể từ ngày ký. Các bên cũng cam kết thực hiện đúng quy định thỏa ước và pháp luật lao động Việt Nam.

Mở rộng ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm

Năm 2018, trên cơ sở thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm lần đầu thành công, Hải Phòng tiến hành thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp lần thứ hai. KCN Tràng Duệ tiếp tục được lựa chọn, với số lượng DN đề nghị thương lượng được mở rộng hơn với 19 DNđiện tử Hàn Quốc.

Sau hơn 1 năm thương lượng, ngày 08/6/2019, TƯLĐTT nhóm lần thứ hai đã được ký kết giữa Công đoàn KKT Hải Phòng với19 DN (trong đó, 13 DN đã thành lập CĐCS, cả 19 DN chưa ký kết TƯLĐTT tại DN).

Untitled

Tiếp tục nhân rộng

Việc ký kết và thực hiện TƯLĐTT thành côngthúc đẩy các bên cùng nhau thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật lao động, góp phần giảm thiểu tranh chấp lao động trên địa bàn. Vì vậy, Liên đoàn Lao động Hải Phòng cho biết sẽ nghiên cứunhân rộng mô hình TƯLĐTT nhóm, đặc biệt với các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản để góp phần xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định tại thành phố.

Thương lượng tập thể nhóm thành công ở Hải Phòng đã mang lại nhiều ý nghĩa

Thứ nhất, TƯLĐTT nhóm có lợi cho cả DN, tổ chức công đoàn và người lao động. DN giảm chi phí thương lượng, tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp thương lượng khắc phục những điểm yếu về thương lượng của CĐCS, và TƯLĐTT nhóm có thể bao phủ số đông người lao động, đặc biệt là lao động nữ….

Thứ hai, thực hiện TƯLĐTT góp phần cải thiện việc tuân thủ pháp luật lao động, từ đó góp phần giảm thiểu bất ổn và tranh chấp lao động của các DN.

Thứ ba, cải thiện được tình trạng thương lượng và TƯLĐTT mang nặng tính hình thức đang tồn tại trong QHLĐ hiện nay. Bản TƯLĐTT với những nội dung và cam kết về lợi ích cao hơn luật cho NLĐ, đảm bảo quyền hoạt động của công đoàn và phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên, đã phản ánh được quá trình thương lượng thực chất hơn.

Cuối cùng, thương lượng, TƯLĐTT nhóm cho thấy đây là công cụ hiệu quả xây dựng QHLĐ hài hòa ổn định và tiến bộ tại địa phương. Việc ký kết TƯLĐTT nhóm giúp các DN có nhiều đặc điểm chung cùng nhau cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, để NLĐ có thể yên tâm lao động, tăng năng suất và đóng góp nhiều cho DN hơn.

Thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm nên trở thành công cụ quan trọng để xây dựng QHLĐ tại địa phương

Trên thực tế, thương lượng, TƯLĐTT nhóm đang được thực hiện ở nhiều địa phương. Hầu hết các địa phương đều có KCN tập trung nhiều DN và lao động cùng nghành nghề, vì vậy việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm là giải pháp phù hợp để các địa phương thúc đẩy thương lượng trên địa bàn. Vì vậy, thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm DN cần thiết phải được nghiên cứu và mở rộng, để trong tương lai có thể trở thành công cụ chủ chốt trong quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các địa phương (bên cạnh hình thức thương lượng, ký kết TƯLĐTT khác).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *