Có phải trả lại chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Anh D là kĩ sư cơ khí làm việc tại Công ty M từ ngày 05/01/2010 theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Năm 2015, anh D được Công ty cử đi đào tạo nghề ở Nhật Bản theo hợp đồng đào tạo nghề có thời hạn 12 tháng với tổng mức chi phí là 500.000.000 đồng Việt Nam và cam kết làm việc cho Công ty trong thời hạn 05 năm kể từ ngày hoàn thành khóa đào tạo. Ngày 01/06/2018, anh D đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty M trước thời hạn trái pháp luật do vi phạm quy định về thời hạn báo trước. Vậy khi anh D chấm dứt hợp đồng lao động như vậy thì anh D có phải bồi thường chi phí đào tạo cho Công ty không?

Trả lời

1. Theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật có nghĩa vụ:

a) Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

b) Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

c) Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Bộ luật Lao động năm 2012 thì hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau: nghề đào tạo; địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo; chi phí đào tạo; thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo; trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo; trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Theo đó, trường hợp người lao động vi phạm các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo nghề thì người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo nghề cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận của hợp đồng đào tạo nghề.

Căn cứ các quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của anh D thì:

  • Anh D đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trái pháp luật do vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì anh D không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho Công ty M nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động; đồng thời phải bồi thường cho Công ty M một khoản tiền tương ứng với tiền lương của anh D trong những ngày không báo trước.
  • Về bồi thường chi phí đào tạo nghề: do anh D và Công ty M có ký kết hợp đồng đào tạo nghề với nội dung cam kết làm việc cho Công ty trong thời hạn 05 năm kể từ ngày hoàn thành khóa đào tạo, vì vậy trường hợp anh D vi phạm nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo nghề thì anh D phải bồi thường chi phí đào tạo cho Công ty M theo nội dung của hợp đồng đào tạo nghề đã ký kết.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

twenty − nine =