Có được chấm dứt hợp đồng với Uỷ viên Ban chấp hành công đoàn?

Anh Bùi Văn Lợi là tổ trưởng tổ cơ khí của Công ty TNHH Thiên Phú làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ ngày 01/10/2013 đến ngày 01/10/2016. Tháng 05/2015 anh Lợi được bầu làm ủy viên Ban chấp hành công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (làm việc theo hình thức không chuyên trách). Tháng 06/2016, Công ty gặp khó khăn trong việc ký đơn hàng mới, do đó Ban Giám đốc quyết định xây dựng phương án tái cơ cấu lao động. Bước đầu Công ty sẽ tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động đối với những hợp đồng lao động xác định thời hạn đã đến hạn. Công ty đã rà soát, trong đó trường hợp anh Lợi có hợp đồng lao động sắp đến hạn. Ngày 15/09/2016, Công ty gọi anh Lợi đến để thông báo việc Công ty không tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với anh Lợi. Trong trường hợp này, Công ty TNHH Thiên Phú chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh Lợi có đúng pháp luật hay không?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 thì chấm dứt hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động năm 2012, khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

Căn cứ quy định nêu trên thì việc chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Thiên Phú đối với anh Bùi Văn Lợi là trái với quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. Trong trường hợp này, anh Lợi là Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Công ty (làm việc theo chế độ không chuyên trách), do đó hợp đồng lao động của anh Lợi được gia hạn đến hết nhiệm kỳ của Ban chấp hành công đoàn Công ty (năm 2020).

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

two + fourteen =