Trọng tài lao động: 6 năm chưa xử vụ nào

Theo báo cáo về tình hình giải quyết tranh chấp lao động tại TP.HCM trong đề án “Phát triển quan hệ lao động tại TP.HCM giai đoạn 2014-2020” vừa được UBND TP.HCM phê duyệt, mặc dù được thành lập từ n...