Nhiều thỏa ước sao chép luật, thậm chí trái luật

Đề án Thư viện Thỏa ước lao động tập thể được đưa vào khai thác sẽ có tác động tích cực đến việc nâng chất lượng thỏa ước lao động tập thể của các đơn vị Tại hội nghị sơ kết Thư viện Thỏa ước lao độn...